Ytterligare en UL-kurs i Höga kusten

Ytterligare en UL-kurs i Höga kusten

2020-02-24

Nu genomför vi ytterligare en UL-kurs i Höga Kusten i samarbete med Mirja Lindström på Pelle Åbergsgården. Den första kursen genomfördes under hösten 2019 och den blev både välfylld och uppskattad. Vårens kurs genomförs på Björkuddens Hotell & Restaurang 22-24 april med fördjupning 22 juni.

Rezon genomför i dag ca 22 kurser per år i UL både inom offentlig sektor och privata företag. De flesta genomförs i Södra och mellersta Sverige. Under 2019 har vi vänt trenden och ökat antalet UL-kurser i norra Sverige. Vi har genomfört UL för Haparanda stad, Härjedalens kommun samt några privata företag som tex SCA och Bilbolaget i Sundsvall.

Forskning av Försvarshögskolan visar att det utvecklande ledarskapet har en mycket gynnsam effekt på det organisatoriska ledarskapet och medarbetarnas utveckling. UL säkerställer ett hållbart ledarskap och utveckling för organisationen.

Anmäl dig till kursen här.

Läs mer om Utvecklande ledarskap här.

Bilden ovan har utsikt från Ögeltjärn utanför Örnsköldsvik. Med tillstånd av Höga Kustens Destinationsutveckling.

Fler nyheter