Om Rezon

Rezon är ett konsultföretag som arbetar med organisations- och ledarskapsutveckling. I vårt arbete tillämpar vi modern forskning och har genom licenser rätt att använda de främsta verktygen inom området.

VAD VILL VI

Vision
Ett bättre arbete för en bättre värld.

Affärsidé
Rezon tillhandahåller tjänster som utvecklar individer, organisationer och lönsamma affärer.

Mission
Hjälpa organisationer att bli effektivare genom att ta vara på människors potential.

Tagline
Eftersom organisationer består av människor.

VAD STÅR VI FÖR

Humanistisk
Vi tror på den mänskliga förmågan. Vi vet att människor som mår bra alltid gör ett bra jobb. I en organisation med ett öppet klimat får individen möjlighet att utvecklas och växa. På det sättet bidrar vi till att skapa framgång för våra uppdragsgivare.

Engagerad
Vår erfarenhet är att människors ambition och drivkraft ökar när de blir en del av ett sammanhang. När de vet vart företaget är på väg. När man vet varför och förstår hur den egna insatsen bidrar till verksamhetens resultat.

Vetenskaplig
Våra metoder och processer bygger på den senaste forskningen när det gäller hur organisationer och företag ska drivas effektivare. Vi använder strukturer och processer som bidrar till våra kunders resultat. De organisationer som siktar mot framtiden kan aldrig drivas med gamla metoder.

Position
För ledare som tror på människor är Rezon konsultföretaget som får organisationen att må bra.

Huvudlöfte
Vi hjälper våra kunder att nå sina mål.

Målgrupper
Människor och organisationer som vill utvecklas och har mod att göra det. Dessa kan finnas såväl inom offentlig sektor som bland mindre företag och stora koncerner.