Från Lysande Utsikter till branschledare

Det började med samarbetsövningar och grupputveckling i utemiljön på Södra Berget i Sundsvall. I dag är Rezon en av Sveriges största leverantörer av kvalitetsutbildningar för utveckling av ledare och grupper inom UGL, UL och IL med kunder över hela landet.

Företaget startade 1999 under namnet Lysande Utsikter (inspirerat av utsikten från berget) med idén om att hjälpa människor och organisationer att utvecklas. Ett spektakulärt klättertorn och en samarbetsbana på toppen gav stor uppmärksamhet för verksamheten.

Ett Team Tower byggdes på toppen av Södra Berget i Sundsvall.

Uteaktiviteterna kombinerades med kurser i bland annat ledarskap, personalutveckling och försäljning. Redan från start gjordes en medveten satsning på hållbara utbildningar som bygger på vetenskaplig grund och modern forskning.

Efter en målinriktad kompetensutveckling för att bli licensierade UGL-handledare kunde ett arrangörsavtal med Försvarshögskolan tecknas vilket ledde till det första egna kurserna i UGL och större kunder inom både offentlig sektor och näringslivet.

Tornet på berget revs efter några år och allt fokus lades på ledarskap och organisationsutveckling. Målet sattes att bli marknadsledande i Sverige på UGL.

Rezons vision är ”Ett bättre arbete för en bättre värld”.

Efter ett namnbyte till Rezon och en satsning på en ny infrastruktur i form av ny hemsida och bokningssystem har det målet infriats.

I dag har Rezon erfarna medarbetare och mycket kompetent nätverk med handledare och spetskompetenser. Totalt är vi cirka 40 personer med uppdrag i hela landet från Norrbotten i norr till Skåne i söder. Bland kunderna finns stora personaltäta organisationer och ofta tar vi fram utbildningsprogram som sträcker sig över flera år.

Satsningar har även gjorts för att bli en ledande leverantör inom UL och IL.

Rezons UL- och UGL-nätverk 2019

Utvärdering och reflektion är viktiga verktyg i arbetet att hela tiden förbättra verksamheten.
Företaget har alltid sökt sig till de bästa i branschen för att också utveckla kunderna och sin egen kompetens. Drivkraften har alltid funnits i lusten och glädjen att utveckla människor.

De fyra grundarna finns än i dag kvar i företaget i olika roller. Den ursprungliga idén från Lysande Utsikter finns fortfarande kvar om än något omformulerad. Rezon fortsätter att utveckla både sina medarbetare och kunder utifrån visionen ”Ett bättre arbete för en bättre värld”.

Citat från de fyra grundarna av Rezon

 

”Ända sedan starten har vi haft en drivkraft att hjälpa människor att finna sin fulla potential.”
Jan-Erik Richnau

 

”Vi drevs av lust och glädje när vi startade. Samma engagemang har vi än i dag, men vi har byggt på med erfarenhet och kompetens så därför är det ännu roligare nu.”
Jim Österlund

 

”Engagemang och driv har alltid varit den röda tråden i företaget. Därför har vi lyckats ta en tätposition.”
Johan Bratteberg

 

”Vi har en vilja att ständigt utveckla – både oss själva och våra kunder. Den kreativiteten och energin har i kombination med en tydlig struktur varit framgångsfaktorer.”
Joakim Lönn

Milstolpar

1999

Företaget startade under namnet Lysande Utsikter med bas på Södra berget i Sundsvall.

2000

Genomför de första ledarskapskurserna i UGL. Bygger ett klättertorn och samarbetsbana på Södra berget.

2005

Flyttar till Storgatan i centrala Sundsvall. Fokus läggs på ledarskapsutbildningar och organisationsutveckling. Tar fram ett mål om att bli störst i landet på UGL.

2007-2008

Vinner flera större uppdrag för statliga verk och offentlig sektor, vilket medför att företaget snabbt utökar sitt nätverk och anställer.

2009

Rezon fyller 10 år. Utvecklar ett koncept för coachande ledarskap som flera tusen chefer kommer att gå under kommande år.

2012

Företaget byter namn till Rezon som ett led i en ny strategi att jobba mer långsiktigt med större organisationer. Öppnar kontor i Stockholm.

2013

Anställer en administratör på heltid vilket blir ett lyft för både kunder och medarbetare.

2014

Startar satsningen på UL.

2015

Rezon är störst i Sverige på UGL. Företaget inför ett nytt kvalitetsledningssystem.

2016

Investerar i ny infrastruktur med nytt bokningssystem och ny hemsida som klarar att hantera större kursvolymer.

2017

Alla medarbetare involveras för att ta fram en ny vision för företaget. Resultatet: ”Ett bättre arbete för en bättre värld”.

2018

Rezon blir den ledande aktören i landet på UL.

2019

Rezon fyller 20 år.