Slutför bokningen av IL 2018-05-16 - 2018-06-27 - Hotel J

Personuppgifter

Faktureringsinformation

Övrigt och tillval

Ja, jag önskar boka in en extra natt - 1 032 kr exkl moms.

En beställning av utbildning på Rezon:s hemsida omfattas av våra allmänna villkor och är bindande så snart du har fått en bekräftelse skickad till dig. Vid avbokning 30-15 dagar före kursstart debiteras 50% av kursavgiften. Vid avbokning 14-0 dagar före kursstart debiteras 100% av kursavgiften. Du kan sända en ersättare efter samråd med oss.
Läs vårt dokument om hur vi behandlar dina personuppgifter här.

Ja, jag accepterar de de allmänna villkoren.

Kursdetaljer

Kurs

IL 2018-05-16 - 2018-06-27 - Hotel J

Kursdatum

2018-05-16 - 2018-05-17
2018-06-27 - 2018-06-27

Kursgård

Hotel J

Handledare för kursen är

Joakim Lönn Petra Myhrman

Kursbilaga

Ladda ner kursbilagan här

Kurspris

17 600 kr exkl moms

Kost och logi

4 100 kr exkl moms

Tillval

0 kr exkl moms

Total

21 700 kr exkl moms