Slutför bokningen av UGL 2024-01-29 - 2024-02-02 - Gottskär Hotell

Personuppgifter

Faktureringsinformation

Övrigt och tillval

Ja, jag önskar boka in en extra natt - 850 kr exkl moms.

En beställning av utbildning på Rezon:s hemsida omfattas av våra allmänna villkor och är bindande så snart du har fått en bekräftelse skickad till dig. Vid avbokning 30-15 dagar före kursstart debiteras 50% av kursavgiften. Vid avbokning 14-0 dagar före kursstart debiteras 100% av kursavgiften. Du kan sända en ersättare efter samråd med oss.
Läs vårt dokument om hur vi behandlar dina personuppgifter här.

Ja, jag accepterar de de allmänna villkoren.

Kursdetaljer

Kurs

UGL 2024-01-29 - 2024-02-02 - Gottskär Hotell

Kursdatum

2024-01-29 - 2024-02-02
Vecka 5

Kursgård

Gottskär Hotell

Handledare för kursen är

Carina Nilimaa Marie Olsson

Kursbilaga

Ladda ner kursbilagan här

Kurspris

21 900 kr exkl moms

Kost och logi

8 900 kr exkl moms

Tillval

0 kr exkl moms

Total

30 800 kr exkl moms