IL

IL – Indirekt Ledarskap är ett koncept för ledare och ledningsgrupper som leder andra ledare.

Ledarskapets former och svårigheter skiljer sig åt beroende på den organisationsnivå man befinner sig på. Det indirekta ledarskapet – IL – skiljer sig på flera sätt från det direkta ledarskapet. Förutom den rent fysiska avståndet till medarbetarna, handlar det även om att kunna hantera olika parallella tidsskalor som snabba beslut och strategiskt långsiktigt beslutsfattande, man behöver även balansera såväl direktiv uppifrån som krav och förväntningar nedifrån.

Genomförande

Under kursen ges möjlighet att analysera, reflektera och diskutera kring det egna indirekta ledarskapet, vilken förebild man själv utgör och HUR det påverkar medarbetare och organisation. Fokus ligger på hur påverkan sker från ledningen till medarbetarna genom:

Handlingsinriktad påverkan

Hur interaktionen sker med chefer på lägre organisatorisk nivå och hur det påverkar medarbetarna och organisationen.

Imageinriktad påverkan

Hur påverkan sker genom chefen som förebild. Den bild medarbetarna har om ledningen påverkar såväl tolkning som tilltro till den information som sprids.

Målgrupp

Kursen riktar sig till chefer och ledare på högre organisatoriska nivåer, såväl inom privata näringslivet som statlig och kommunal verksamhet. Önskvärt att ha egen erfarenhet som indirekt ledare, det vill säga ha minst 1 organisatorisk nivå under sig.

Deltagarnytta

Kursen ger förståelse för det indirekta ledarskapets betydelse och verktyg för HUR man som indirekt ledare påverkar organisationen och når ut med visioner och mål på ett sätt som skapar engagemang hos medarbetarna. Utifrån denna förståelse och genom erfarenhetsutbyte, analys och reflektion ges deltagaren möjlighet att ta fram sin egen personliga aktionsplan för att utveckla sitt eget indirekta ledarskap.

Forskningen bakom IL

Mycket forskning har ägnats åt olika aspekter av direkt ledarskap, det ledarskap där man ”kan se varandra i ögonen”. Liten uppmärksamhet har ägnats åt hur ledarskap i indirekt form går till, det vill säga vad ledare faktiskt gör för att nå ut till medarbetare som finns två eller flera hierarkiska nivåer under sig själva. Sålunda fick Försvarshögskolan, efter att ha studerat det direkta ledarskapet, också i uppgift att se närmre på det indirekta ledarskapet (2003). Försvarshögskolan har dessutom i samarbete med den norska motsvarigheten, studerat indirekt ledarskap under stressfyllda situationer. Under 2006/2007 transformerades ovanstående forskningsresultat till en kurs (IL-kursen) i syfte att göra chefer bättre på ledarskap i indirekt form.

Behöver du mer information?

Vill du ha mer information om IL och vad den innebär i praktiken - ta kontakt med mig enligt uppgifterna nedan.

Tfn 010-709 98 03
Mobil 070-322 36 87
E-post joakim.lonn@rezon.se

Mer om Joakim här

Kommande utbildningar inom IL

  • = Öppen
  • = Fåtal platser kvar
  • = Fullbokad
KursBokningsdetaljer
IL - Indirekt ledarskap2020-01-23 - 2020-01-242020-03-17 - 2020-03-18Gottskär Hotell
Göteborg
Joakim Lönn Petra Myhrman 19 900 kr (kurspris)5 650 kr (kost och logi)Boka nu
IL - Indirekt ledarskap2020-01-23 - 2020-01-242020-03-17 - 2020-03-18Hällsnäs Hotell & Konferens
Mölnlycke
Meddelas senare 19 900 kr (kurspris)5 980 kr (kost och logi)Boka nu
IL - Indirekt ledarskap2020-02-18 - 2019-12-192020-04-16 - 2020-04-17Hotel J
Nacka Strand Stockholm
Jenny Stridsman Joakim Lönn 19 900 kr (kurspris)5 650 kr (kost och logi)Boka nu
IL - Indirekt ledarskap2020-03-19 - 2020-03-202020-05-26 - 2020-05-27Hotel Statt Hässleholm
Hässleholms kommun
Diana Sendlak-Brundin Joakim Lönn 19 900 kr (kurspris)5 650 kr (kost och logi)Boka nu
Inga utbildningar hittades baserat på din sökning