Våra handledare

Handledare

Andreas Nilsson

Mer info inom kort ...

Läs mer om Andreas

Ann Falkén

Mer info inom kort ...

Läs mer om Ann

Ann Zander

Ann var med och arbetade fram konceptet Utvecklande ledarskap för Försvarshögskolan och är hängiven mänsklig utveckling. Mer information kommer om henne inom kort.

Läs mer om Ann

Ann-Christine Bergström

Ann-Christine är utbildad Socionom och har även studerat Organisation och Ledarskap samt Intervju och samtalsmetodik. Hon är Diplomerad Stresscoach sedan år 2008 och certifierad handledare för SDI, Strength Deployment Inventory, sedan samma år. Har även utbildat sig till Diplomerad Coach och arbetar där utifrån ett upplevelsebaserat arbetssätt. Det innebär att individen själv får träna sig i den aktuella situationen samtidigt som coachen bidrar med kunskap i syfte att starta en utvecklingsprocess.

Läs mer om Ann-Christine

Anne Karlström

Mer info inom kort ...

Läs mer om Anne

Annette Johnsson

Mer info inom kort ...

Läs mer om Annette

Annica Nordén

Mer info inom kort ...

Läs mer om Annica

Annika Samsioe

Hon har tidigare arbetat som både barnmorska och sjuksköterska, bland annat flera år inom akutsjukvården. Hon har även erfarenhet som projektledare och har även arbetat som chefsbarnmorska. I dag arbetar Annika Samsioe på Karolinska Sjukhuset som adjunkt. Hon är även medicine doktor. Annika Samsioe utbildade sig till UGL-handledare i slutet av 1990-talet och även omcertifierad enligt den uppdaterade versionen av denna utbildning, kallad UGL 2008.

Läs mer om Annika

Åsa Lindén

Åsa startade sin bana med en filosofie kandidatexamen i sociologi och arbetade länge inom marknad, ekonomi och försäljning. Hon har under de senaste åren arbetat med utveckling av arbetsgrupper, samt coachat individer. Hon har också arbetat med handledning.

Läs mer om Åsa

Berit Färnlycke

Mer info inom kort ...

Läs mer om Berit

Bob Rosell

Mer info inom kort ...

Läs mer om Bob

Carina Brundell

Mer info inom kort ...

Läs mer om Carina

Carina Nilimaa

Mer info inom kort ...

Läs mer om Carina

Catarina Thörnqvist

Mer info inom kort ...

Läs mer om Catarina

Charlotta Lohmander

Mer info inom kort ...

Läs mer om Charlotta

Clas Hägg

Mer info inom kort ...

Läs mer om Clas

Dan Nordlöf

Dan Nordlöfs bakgrund innefattar många års erfarenhet som processkonsult med organisationers strategiska utveckling och förändring som sin specialitet. Han har också specialistkompetens att arbeta med större företag.Som konsult utvecklar han nu individer, ledare och grupper. Merparten av hans uppdrag fokuserar idag på ledningsgrupper och coaching av dessa. Vidare arbetar Dan med konflikthantering och det personliga ledarskapet. Dan beskriver sig själv som en kreativ person som är en god lyssnare med en förmåga att alltid hitta nya lösningar. Vidare som ambitiös, dock utan behovet att stå i centrum. Hans drivkraft är att få andra människor att växa.

Läs mer om Dan

Elisabeth Flodin

Mer info inom kort ...

Läs mer om Elisabeth

Evelina Borseman

Mer info inom kort ...

Läs mer om Evelina

Fredrik Pettersson

Fredrik har arbetat med grupp- och individ utveckling sedan 1997. Utbildningen till UGL handledare examinerades han för redan 2001 och har genomfört ett femtiotal kurser. Fredrik har också en gedigen bakgrund som debriefer och utbildare i psykisk berdskapsträning och avlastningsamtal. Han har fungerat som internkonsult för svensk polis med riksomfattande chefsprogram på direkt nivå. Han är också licensierad Rope-Course instruktör.

Läs mer om Fredrik

Hans Skog

Mer info inom kort ...

Läs mer om Hans

Jan-Erik Richnau

Jan-Erik arbetar med konsulting och med vårt öppna kursutbud; UGL, UL, THE och Förtroendefullt samarbete. Anlitas oftast för längre utvecklingsprojekt inom en organisation där det ingår utveckling av ledningsgrupper och team samt coaching av individer och grupper samt skräddarsydda internutbildningar i nära samarbete med interna konsulter och projektledare. Han har erfarenhet av styrelsearbete, att leda upp till ett 20-tal konsulter i stora projekt spridda över hela landet, har drivit eget företag sedan 1999 och före det erfarenhet av att vara VD. Har också arbetat ideellt med ledarskap i sport och friluftssammanhang. Jan-Erik anser att ledarskap startar inuti varje människa och behöver drivas av en inre motivation för att potentialen hos varje människa ska kunna användas och för att organisationen ska kunna kvalitet, välmående personal och god ekonomi.

Läs mer om Jan-Erik

Jarl Silfverberg

I sin bakgrund har Jarl Silfverberg bland annat en examen från Universitetet i beteendevetenskap. Han är senare vidareutbildad hos försvarsmakten inom områdena psykologi och ledarskap. Han är handledare i gruppdynamik, samt handledare för utbildningarna UGL (Utveckling av Grupp och Ledare), FUGL (Fördjupad UGL) och HUGL (Handledarutbildning UGL). Förutom detta är Jarl även utbildad inom krishantering, personlighetsdiagnostik och testning.

Läs mer om Jarl

Jenny Stridsman

Mer info inom kort ...

Läs mer om Jenny

Jim Österlund

Mer info inom kort ...

Läs mer om Jim

Joacim Andersson

Mer info inom kort ...

Läs mer om Joacim

Joakim Lönn

Mer info inom kort ...

Läs mer om Joakim

Johan Bratteberg

Mer info inom kort ...

Läs mer om Johan

Johan Rönnholm

Mer info inom kort ...

Läs mer om Johan

Lena Sobel

Lena har erfarenhet som managementkonsult inom många olika organisationer och branscher. Hon har arbetat med olika typer av grupper; projektgrupper, arbetsgrupper och ledningsgrupper. Är utbildad civilingenjör, Teknisk Fysik vid Chalmers, och har tidigare arbetat med produktutveckling, förändringsledning och mentorskap. Är också medförfattare till boken "Mentorn - en praktisk vägledning".

Läs mer om Lena

Lisa Carlberg

Mer info inom kort ...

Läs mer om Lisa

Magnus Möller

Mer info inom kort ...

Läs mer om Magnus

Margareta Gottberg

Mer info inom kort ...

Läs mer om Margareta

Margareta Tillman

Mer info inom kort ...

Läs mer om Margareta

Maria Ericson

Mer info inom kort ...

Läs mer om Maria

Marianne Littke

Marianne har arbetat under många år som konsult inom ledarskapsutveckling, gruppdynamik, konflikthantering och teambuilding. Hon är även instruktör i frivilligförsvaret där hon fått en gedigen kunskap i ledarskap, personlig utveckling och grupputveckling. Marianne har erfarenhet av personalledande befattningar med budgetansvar. Ledarskapets påverkan engagerar och fascinerar Marianne. Ledarskap skapar och förutsätter följare. Hur gör man för att nå dit?

Läs mer om Marianne

Marie Gustafsson

Mer info inom kort ...

Läs mer om Marie

Mats Bergström

Mer info inom kort ...

Läs mer om Mats

Matti Kortelainen

Mer info inom kort ...

Läs mer om Matti

Meddelas senare

Mer info inom kort ...

Läs mer om Meddelas

Mikael Jonsson

Mer info inom kort ...

Läs mer om Mikael

Moa Asperö-Lind

Med utbildning i pedagogik, drama och projektledning har Moa tillgång till verktyg och insikter om goda relationers vikt i ett framgångsrikt och effektivt ledarskap. "För mig handlar ledarskap om att se potential, att vara autentisk i sina relationer och att skapa förutsättningar för människor att våga och att växa. Jag ser stor utveckling hos ledare som både tittar inåt för att öka sin självkännedom och som verkar utåt med tydlighet. Att skapa öppenhet, synliggöra värderingar och syfte är en nyckel för att få kraft och för att uppnå långsiktiga resultat." Moa har arbetat med ledarskap och pedagogik sedan år 2000. Hon är dipl. samtalsterapeut i KBT och Psykosyntes och har gjort en uppsatsskrivning om "Ledarskap genom självkännedom" där profiler från näringsliv, media och högskolevärlden medverkar.

Läs mer om Moa

Monica Lindfors

Mer info inom kort ...

Läs mer om Monica

Monika Götesdotter

Mer info inom kort ...

Läs mer om Monika

Nils Lif

Nils har varit försäljningsansvarig, drivit eget företag, studerat ledarskap och marknadsföring i Kapstaden under två år. Han har även studerat psykologi, pedagogik, arbetsrätt och juridik vid Stockholms Universitet. Nils är engagerad inom de frivilliga försvarsorganisationerna bl a som instruktör för ett flertal ledarskapsutbildningar. Arbetar i första hand med våra utbildningar UGL och UL samt med interna ledarutvecklingsprogram.

Läs mer om Nils

Olers Marie Erkersson

Mer info inom kort ...

Läs mer om Olers Marie

Patrik Lindén

Mer info inom kort ...

Läs mer om Patrik

Per Palage

Mer info inom kort ...

Läs mer om Per

Per-Åke Sundholm

Mer info inom kort ...

Läs mer om Per-Åke

Per-Anders Josenby

Mer info inom kort ...

Läs mer om Per-Anders

Pernilla Johansson

Mer info inom kort ...

Läs mer om Pernilla

Peter Cederqvist

Mer info inom kort ...

Läs mer om Peter

Petra Lilja Andersson

Mer info inom kort ...

Läs mer om Petra

Petra Myhrman

Mer info inom kort ...

Läs mer om Petra

Robert Koss

Robert Koss är präst i Svenska Kyrkan, där han under sex års tid haft olika arbetsledande tjänster. År 2001 var han med och startade upp en verksamhet kallad Dialogteamet i sin hemstad Skellefteå. Där arbetar han med frågor rörande mångfald och med utveckling av individer och grupper.

Läs mer om Robert

Robert Norrbom

Mer info inom kort ...

Läs mer om Robert

Rosemary Waher Schennings

Mer info inom kort ...

Läs mer om Rosemary

Sofia Arvegård

Mer info inom kort ...

Läs mer om Sofia

Sofia Hedberg

Mer info inom kort ...

Läs mer om Sofia

Solveig Gräf

Mer info inom kort ...

Läs mer om Solveig

Susann Swahn

Mer info inom kort ...

Läs mer om Susann

Susanna Nygren

Susanna har erfarenhet av att arbeta som chef och utbildare i ledarskap på Sahlgrenska sjukhuset som är där hon är anställd. Hon arbetar halvtid som läkare och halvtid som utbildare på ST-kansliet.

Läs mer om Susanna

Ulla Hoppe

Ulla Hoppe är legitimerad psykoterapeut med handledarutbildning och även fil dr i pedagogik. Hon har arbetat i över 20 års tid med utveckling av människor. Sin fil kand-examen i psykologi tog hon 1986 i psykologi och pedagogik, följ av en filosofie doktorsexamen i pedagogik 1992.

Läs mer om Ulla

Ulrika Palm

Mer info inom kort ...

Läs mer om Ulrika